Anna Snesar, Bethany Horak-Hallett and Ivan Chetverikov play a programme inspired by Gypsy Heritage

Programme:  Dvořák, Sarasate, Ravel, Zemlinsky, and others

Anna Snesar

Violin

Bethany Horak-Hallett

Mezzo soprano

Ilya Chetverikov

Piano

Thursday 9th May 6pm
Tickets £10 (children under 16 free)
Dorchester Abbey